Privacy beleid

PRIVACY BELEID 

Dit is de website https://createria.be/

Ons postadres is Verhoevenstraat 10,bus 9. 1020 Laken, Brussel, België.

Ons emailadres is contact@createria.be

Ons btw-nummer is BE 0668.515.288

———————

CREATERIA respecteert de privacy van de gebruikers van hun website. Het verzamelen van persoonsgegevens via de CREATERIA-website en het gebruik dat CREATERIA van deze gegevens maakt, zijn in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Als u geen CREATERIA-klant bent en de CREATERIA-website bezoekt, worden uw persoonsgegevens alleen verwerkt wanneer u zelf persoonsgegevens meedeelt via invulformulieren op een van de pagina’s van de CREATERIA-website. Als u dat doet, worden uw gegevens verwerkt voor de daar aangegeven doeleinden. U hebt altijd de mogelijkheid om schriftelijk en kosteloos verzet aan te tekenen tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing (CREATERIA voorziet al zijn direct marketing acties van een uitschrijfmogelijkheid).

Als u CREATERIA-klant bent, dan kan CREATERIA uw persoonsgegevens gebruiken voor het administratieve en boekhoudkundige beheer van alle diensten verbonden aan uw cliëntrelatie. Zo worden uw gegevens bijvoorbeeld gebruikt om u de ontvangst van een e-mail te bevestigen, om u de gevraagde informatie thuis te bezorgen of ook voor marketingdoeleinden zoals het aanbieden van voor u eventueel geschikte diensten of producten.

Als klant hebt u bovendien het recht om u schriftelijk en kosteloos te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Dat kan door een mail te sturen naar contact@createria.be.

Persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden, noch wat betreft klanten, noch wat betreft niet-klanten.